Lūi-pia̍t:Chok-chiá

Ùi Wikisource
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 9 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 9 ê.

C

C (chiap-sòa thâu-chêng)

C (chiap-sòa thâu-chêng)

Tī "Chok-chiá" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 11bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 11 bīn ia̍h