Khoàⁿ "Iōng-chiá thó-lūn:בײַ מיר ביסטו שיין"--ê goân-sí lōe-iông

跳至導覽 跳至搜尋

Lí bô ún-chún chò Siu-kái chit ia̍h, in-ūi ē-kha iân-kò͘:

您的 IP 位址已被 所有維基媒體基金會的 Wiki 封鎖

Tks4Fish (meta.wikimedia.org) 封鎖。 原因為:Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected.

  • 封鎖開始時間:2021-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Saⁿ) 04:10
  • 封鎖結束時間:2024-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (La̍k) 04:10

您目前的 IP 位址為 35.175.191.36,被封鎖的範圍是 35.175.0.0/16。 請在您進行的查詢裡包含以上詳情。

如果您認為您可能被誤判封鎖,您可於禁止使用開放代理全域方針查看進一步資訊與指示。 或者,請於元維基請求審查討論封鎖原因,或將以上詳情包含在電子郵件發送到 stewards@wikimedia.org監管員 OTRS 團隊查詢。


Lí thang koan-khoàⁿ kiam khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sí-bé.

Tò-tńg khì Iōng-chiá thó-lūn:בײַ מיר ביסטו שיין.