Iōng-chiá:Astroviolin

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Khangkhoè[siu-kái]

  • Kèsio̍k khǹg chuliāu
  • Bileto.net ài khìkhoàⁿ
  • Chénglí Tâigíbûn Blog
  • Kàukhosu kèe̍k
  • Hoane̍k BB nńgthé
  • Tâibûn kakàu kò͘tēng sîkan

Kòjîn[siu-kái]

  • Sinchhéng ha̍khāu
  • Sûpîn khangkhoè
  • Hoêpò Pattaya