Sú-tô͘ Sìn-keng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Góa sìn Siōng-tè, choân-lêng ê Pē, chhòng-chō thiⁿ, tōe ê Chú-cháiⁿ.

Góa sìn Iâ-so͘ Ki-tok, Siōng-tè ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ, lán ê Chú. I tùi Sèng Sîn tâu-thai, tùi chāi-sek-lú Má-lī-a chhut-sì, tī Pún-tiu Pí-lia̍p-to jīm-lāi siū-khó͘, tèng si̍p-jī-kè, sí, bâi-chòng, lo̍h im-hú; tē saⁿ-ji̍t tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, chiūⁿ thiⁿ, taⁿ chē tī chôan-lêng ê Pē Siōng-tè ê tōa-pêng; I beh tùi hia koh lâi sím-phòaⁿ oa̍h-lâng kap sí-lâng.

Góa sìn Sèng Sîn. Góa sìn sèng, kong-tông ê kàu-hōe, sèng-tô͘ ê siong-thong, chōe ê sià-bián; jio̍k-thé ê koh-oa̍h; éng-óan ê oa̍h-miā. A-men.