Siū pó-hō͘ ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

此頁面列出目前受保護的頁面。欲查詢受保護標題清單,請參考受保護標題

Siū pó-hō͘ ê ia̍h
日期時間 Ia̍h 期限 保護使用者 保護參數 原因
不明 Wiki Tô·-su-kóan:Nospam4,247 jī-goân éng-oán 不明的使用者 全保護, 連鎖
不明 tóng-àn:Wiki.pngkhang-khang éng-oán 不明的使用者 全保護
2016-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Gō·) 10:47 Thâu-ia̍h5,079 jī-goân éng-oán Syum90thó-lūn | kòng-hiàn 半保護 Main page have to be, at least, semi-protected