Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng

跳至導覽 跳至搜尋
討蜀隻乞封鎖其用戶
日期時間 目標 期限 封鎖的管理員 封鎖參數 原因
2012-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (It) 10:09 Goosak99thó-lūn | kòng-hiàn éng-oán Herbythymethó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
  • bô-hoat-tō͘ siu-kái kā-kī ê thó-lūn-ia̍h
cross wiki spammer
2012-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 00:07 Rossomahaavi1938thó-lūn | kòng-hiàn éng-oán Mathoniusthó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
  • 停用電子郵件
  • bô-hoat-tō͘ siu-kái kā-kī ê thó-lūn-ia̍h
Spamming links to external sites
2006-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Gō·) 14:18 218.167.200.149thó-lūn éng-oán Astroviolinthó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
IP iōng-chiá, koh-tī CHÚ Ê KÎ-TÓ-BÛN ia̍h-bīn o·-pe̍h kái o·-pe̍h mē, éng-góan hong-só.