"Wiki Tô·-su-kóan:Chheh-pâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
piau-chhiam: 傳送大量訊息
~
__NEWSECTIONLINK__
Chit ia̍h sī siā-kûn thó-lūn ia̍h bīn, hoan-gêng lâi mn̄g būn-tê kap phoe-phêng chí-kàu. Nā-sī beh thó-lūn chit-má ê wikisource kè-ōe (m̄-sī kan-nā Tâi-gí/Hō-ló-ōe/Bân-lâm-gú Wiki-tô·-su-kóan), chhiáⁿ lâi [[oldwikisource:Wikisource:Scriptorium|khòa-gí-giân Wikisource]] thó-lūn.
 
5

次編輯

Sûn-lám me-niú