移動日誌

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha lia̍t-chhut hông soá-ūi ê ia̍h.

記錄    

 

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) (Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)