Siōng chia̍p liân-kiat ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Sàn-bûn‏‎(1,118ê sêng-oân)
 2. Hiān-tāi Si‏‎(599ê sêng-oân)
 3. Siáu-soat‏‎(388ê sêng-oân)
 4. 2004‏‎(287ê sêng-oân)
 5. Phian-chip-sek‏‎(210ê sêng-oân)
 6. 2003‏‎(143ê sêng-oân)
 7. 1997‏‎(141ê sêng-oân)
 8. 2001‏‎(133ê sêng-oân)
 9. Lí Khı̂n-hoāⁿ‏‎(129ê sêng-oân)
 10. Tiuⁿ Ho̍k-chû‏‎(117ê sêng-oân)
 11. Siau Lah-jih‏‎(112ê sêng-oân)
 12. Bô Chù-bêng‏‎(104ê sêng-oân)
 13. 1887‏‎(71ê sêng-oân)
 14. Pa Khek-lé‏‎(70ê sêng-oân)
 15. 未校對‏‎(70ê sêng-oân)
 16. Ông Chong-kia̍t‏‎(69ê sêng-oân)
 17. 2002‏‎(65ê sêng-oân)
 18. Iûⁿ Chín-jū‏‎(56ê sêng-oân)
 19. Gân Sı̀n-seng‏‎(55ê sêng-oân)
 20. 1959‏‎(53ê sêng-oân)
 21. Hı̀-bûn‏‎(49ê sêng-oân)
 22. 1999‏‎(49ê sêng-oân)
 23. Bô chù-bêng‏‎(46ê sêng-oân)
 24. 1961‏‎(44ê sêng-oân)
 25. Tēⁿ Ngá-ı̂‏‎(44ê sêng-oân)
 26. 1957‏‎(44ê sêng-oân)
 27. Tân Gı̄-jı̂n‏‎(40ê sêng-oân)
 28. 1992‏‎(39ê sêng-oân)
 29. Loā Jı̂n-seng‏‎(37ê sêng-oân)
 30. 1991‏‎(37ê sêng-oân)
 31. 1925‏‎(37ê sêng-oân)
 32. 1954‏‎(30ê sêng-oân)
 33. 1890‏‎(30ê sêng-oân)
 34. 1969‏‎(29ê sêng-oân)
 35. 1926‏‎(29ê sêng-oân)
 36. 1956‏‎(29ê sêng-oân)
 37. N̂g Hoâi-un‏‎(28ê sêng-oân)
 38. 1897‏‎(28ê sêng-oân)
 39. 1996‏‎(27ê sêng-oân)
 40. Sú-bı̍t-su‏‎(27ê sêng-oân)
 41. 2000‏‎(26ê sêng-oân)
 42. 1955‏‎(24ê sêng-oân)
 43. Chhoà Poê-hoé‏‎(24ê sêng-oân)
 44. 1965‏‎(23ê sêng-oân)
 45. 1924‏‎(23ê sêng-oân)
 46. Chiu Thian-lâi‏‎(23ê sêng-oân)
 47. 1935‏‎(23ê sêng-oân)
 48. Tiuⁿ Chhong-bín‏‎(22ê sêng-oân)
 49. Toh Toān‏‎(22ê sêng-oân)
 50. 1932‏‎(22ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)