Siōng chia̍p liân-kiat ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Lūi-pia̍t:Babel – iōng-chiá ê gú-giân‏‎(40 ê liân-kiat
 2. Wiki Tô·-su-kóan:Babel‏‎(40 ê liân-kiat
 3. Iōng-chiá:Astroviolin‏‎(15 ê liân-kiat
 4. Cha̍p-hāng Koán-kiàn‏‎(15 ê liân-kiat
 5. Chok-chiá:Chhoà Poê-hoé‏‎(12 ê liân-kiat
 6. Iōng-chiá thó-lūn:Astroviolin‏‎(10 ê liân-kiat
 7. Pang-bô͘:Babel‏‎(9 ê liân-kiat
 8. Chú ê Kî-tó-bûn‏‎(6 ê liân-kiat
 9. Sin-kū-iok ê Sèng-keng‏‎(5 ê liân-kiat
 10. Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k‏‎(5 ê liân-kiat
 11. MediaWiki:Common.css‏‎(5 ê liân-kiat
 12. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘‏‎(5 ê liân-kiat
 13. Iōng-chiá:בײַ מיר ביסטו שיין‏‎(4 ê liân-kiat
 14. Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k‏‎(4 ê liân-kiat
 15. Iōng-chiá:I18n‏‎(4 ê liân-kiat
 16. Lūi-pia̍t:Chok-chiá L‏‎(4 ê liân-kiat
 17. Pang-bô͘:Wikivar‏‎(4 ê liân-kiat
 18. Hông-hun ê Kò·-hiong‏‎(4 ê liân-kiat
 19. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân‏‎(4 ê liân-kiat
 20. MediaWiki:Gadgets-definition‏‎(4 ê liân-kiat
 21. Iōng-chiá thó-lūn:とある白い猫‏‎(4 ê liân-kiat
 22. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má‏‎(4 ê liân-kiat
 23. MediaWiki:Common.js‏‎(4 ê liân-kiat
 24. Thó-lūn:Thâu-ia̍h‏‎(4 ê liân-kiat
 25. Sú-tô͘ Sìn-keng‏‎(4 ê liân-kiat
 26. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 8 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 27. Wiki Tô·-su-kóan:Chheh-pâng‏‎(3 ê liân-kiat
 28. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn‏‎(3 ê liân-kiat
 29. Lūi-pia̍t:Chok-chiá C‏‎(3 ê liân-kiat
 30. Wiki Tô·-su-kóan:Chok-chiá B‏‎(3 ê liân-kiat
 31. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 7 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 32. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-khó‏‎(3 ê liân-kiat
 33. Wiki Tô·-su-kóan:Chok-chiá‏‎(3 ê liân-kiat
 34. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 6 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 35. Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k‏‎(3 ê liân-kiat
 36. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 5 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 37. Iōng-chiá thó-lūn:Kaihsu‏‎(3 ê liân-kiat
 38. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thê-to‏‎(3 ê liân-kiat
 39. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka‏‎(3 ê liân-kiat
 40. Lūi-pia̍t:Chok-chiá K‏‎(3 ê liân-kiat
 41. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 4 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 42. Iōng-chiá:A-giâu‏‎(3 ê liân-kiat
 43. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 3 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 44. Lūi-pia̍t:Chok-chiá S‏‎(3 ê liân-kiat
 45. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 2 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 46. Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ‏‎(3 ê liân-kiat
 47. Iōng-chiá:Kaihsu‏‎(3 ê liân-kiat
 48. Iōng-chiá thó-lūn:לערי ריינהארט‏‎(3 ê liân-kiat
 49. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 9 hāng‏‎(3 ê liân-kiat
 50. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-thài‏‎(3 ê liân-kiat

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)