Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Sin-kū-iok ê Sèng-keng‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 2. Thâu-ia̍h‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 3. Tâi-gí Lu̍t-Hôa Lūn‏‎(32 ê siu-tēng-pún
 4. Cha̍p-hāng Koán-kiàn‏‎(32 ê siu-tēng-pún
 5. Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k‏‎(16 ê siu-tēng-pún
 6. Chú ê Kî-tó-bûn‏‎(15 ê siu-tēng-pún
 7. Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k‏‎(14 ê siu-tēng-pún
 8. An-lo̍k Ke‏‎(13 ê siu-tēng-pún
 9. Chhian-jī-bûn‏‎(13 ê siu-tēng-pún
 10. Chok-chiá:Chhoà Poê-hoé‏‎(12 ê siu-tēng-pún
 11. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhòng-sè-kì‏‎(12 ê siu-tēng-pún
 12. Hông-hun ê Kò͘-hiong‏‎(10 ê siu-tēng-pún
 13. Pek-ka-sèng‏‎(10 ê siu-tēng-pún
 14. Chok-chiá:Lí Pe̍k‏‎(8 ê siu-tēng-pún
 15. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/3‏‎(8 ê siu-tēng-pún
 16. Pit-sòan ê chho͘-ha̍k Tē-it-pún‏‎(7 ê siu-tēng-pún
 17. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Si-phian‏‎(7 ê siu-tēng-pún
 18. Chok-chiá:Ông Sūi-hô‏‎(7 ê siu-tēng-pún
 19. Piān Sı̂n-chú Lūn 01‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 20. Sú-tô͘ Sìn-keng‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 21. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/6‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 22. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 23. Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 24. Chok-chiá:Lōa Hô‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 25. Chok-chiá:Tè Jîn-siū‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 26. Chok-chiá:Ge Ui-lim‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 27. Piān Sı̂n-chú Lūn 02‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 28. Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek (1885-7)‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 29. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 30. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 1 hāng‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 31. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 32. Sam-jū-keng‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 33. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 2 hāng‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 34. Tâi-oân Ji̍p-liân Chìn-hêng-khek‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 35. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/2‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 36. Tâi-oân Í-hut-só͘ Pak-káng hiàn-tn̂g‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 37. Ǹg-bāng‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 38. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-khó‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 39. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 40. N̂g Chip-sū ê Sió-toān‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 41. Siong-hûn‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 42. Iú-ek ê e̍k-oā‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 43. Châi Sè Le̍k‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 44. Chēng Iā Su‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 45. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 3 hāng‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 46. Gú-oán‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 47. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-thài‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 48. Chhiⁿ-mı̂-o̍h‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 49. Kî-āu I-seng-koán‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 50. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/69‏‎(4 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)