Bô lūi-pia̍t ê iáⁿ-siōng

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Sì) 00:34 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

此報表查無任何結果。