"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-2 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
== Tē-2 chiuⁿ: THÂU PÁI CHHÌ-GIĀM IÂ-LŌ͘-SAT-LÉNG == Chú-āu 28 nî cha̍p ge̍h (Tisri) ê 18 hō. Iâ-lō͘-sat-léng í-kip chiu-ûi ê hiuⁿ-siā,… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-2 chiuⁿ: THÂU PÁI CHHÌ-GIĀM IÂ-LŌ͘-SAT-LÉNG == Chú-āu 28 nî cha̍p ge̍h (Tisri) ê 18 hō. Iâ-lō͘-sat-léng í-kip chiu-ûi ê hiuⁿ-siā,… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯

Sûn-lám me-niú