Iōng-chiá ê kòng-hiàn

54.165.11.82 gì góng-hióng (thó-lūn | Hong-só ji̍t-chì | ap-ló͘ | Ji̍t-chì | 濫用日誌)
跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Jī) 21:27:Vituzzu (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 54.165.0.0/16 (2020-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k) 21:27 kàu kî., 僅限匿名使用者) (Amazon web services, including several abused open proxies
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.