Siong-koan ê kái-piàn

跳至導覽 跳至搜尋

這是有相接到指定頁(抑是指定分類的所有成員),而且最近家己頁的內容有改過的清單。 遐的頁佇你的監視清單會用粗體 標示。

最近改的選定 Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn 機器儂 | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hián-sī tùi 2020-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it) 03:39 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   
Ia̍h ê miâ:
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘

2020-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)