Wiki Tô·-su-kóan:Hêng-chèng jîn-gôan

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Bân-lâm-gú ê wiki-tô·-su-kóan/wikisource bo̍k-chêng chí-ū chi̍t-ūi kóan-lí-gôan, hi-bāng koh khah chōe lâng ē-tàng chò-hóe lâi tàu-saⁿ-kang, kiōng-tông lâi ūi wiki-tô·-su-kóan/wikisource pha̍h-piàⁿ.

Bo̍k-chêng ê kóan-lí-gôan[siu-kái]

Kóan-lí-gôan
Username Access type
Astroviolin Bureaucrat

Thê-miâ kóan-lí-gôan[siu-kái]

Remove Astroviolin from bureaucrat[siu-kái]

This bureaucrat has never done any bureaucrat action and no answer to my question on 2015-03-25, so I propose removing the bureaucrat but not administrator flag.--Jusjih (對話) 2015-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 01:52 (UTC)回覆[回覆]

  • Support deflagging--Jusjih (對話) 2015-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 01:52 (UTC) (as nominator)回覆[回覆]
  • Oppose: Goá hoán-tùi. Chit-ê wiki téng-bı̄n tai-pō͘-hūn-ê ia̍h-bı̄n siat-kè lóng-sı̄ chit-ê iōng-chiá kiàn-lı̍p=ê, pí-lūn Thâu-ia̍h kap Babel. Chit-ê iōng-chiá ê pian-chip mā-sı̄ siōng-choē, tai-pō͘-hūn-ê le̍k-sú bûn-kiāⁿ lóng-sı̄ chit-ê iōng-chiá chéng-lí chiūⁿ-bāng. Kóng chit-ê iōng-chiá bô chip-hêng hêng-chèng-oân ê sū-bū sı̄ bô-tō-lí=ê. I oppose. Most of the essential pages (e.g. the Main Page, Babel, etc.) are designed and maintained by this bureaucrat. This bureaucrat also has the most edit count, and has collected and uploaded most of the historical documents on this wiki. The argument about the bureaucrat "has never done any bureaucrat action" is just invalid. -- Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 2016-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài) 15:18 (UTC)回覆[回覆]