Iōng-chiá:A-cai

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chit ia̍h chit-má bô loē-iông, lí ē-sái tī pa̍t ia̍h chhoē chit ia̍h piau-tê, chhoē siong-koan ji̍t-chì, iah chhòng-chò chit ia̍h