Lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Chit ê wiki ū ē-kha chia ê lūi-pia̍t. Unused categories are not shown here. Also see wanted categories.

Lūi-pia̍t
Tùi thâu-chêng | Tùi āu-piah) Khoàⁿ (chêng 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 1885‏‎(4ê sêng-oân)
 • 1886‏‎(10ê sêng-oân)
 • 1887‏‎(71ê sêng-oân)
 • 1888‏‎(5ê sêng-oân)
 • 1889‏‎(2ê sêng-oân)
 • 1890‏‎(30ê sêng-oân)
 • 1891‏‎(10ê sêng-oân)
 • 1892‏‎(12ê sêng-oân)
 • 1893‏‎(10ê sêng-oân)
 • 1894‏‎(12ê sêng-oân)
 • 1895‏‎(5ê sêng-oân)
 • 1896‏‎(15ê sêng-oân)
 • 1897‏‎(28ê sêng-oân)
 • 1898‏‎(9ê sêng-oân)
 • 1899‏‎(5ê sêng-oân)
 • 1900‏‎(7ê sêng-oân)
 • 1901‏‎(4ê sêng-oân)
 • 1902‏‎(6ê sêng-oân)
 • 1903‏‎(5ê sêng-oân)
 • 1905‏‎(5ê sêng-oân)
 • 1906‏‎(1ê sêng-oân)
 • 1907‏‎(7ê sêng-oân)
 • 1909‏‎(20ê sêng-oân)
 • 1910‏‎(9ê sêng-oân)
 • 1911‏‎(7ê sêng-oân)
 • 1912‏‎(1ê sêng-oân)
 • 1913‏‎(8ê sêng-oân)
 • 1914‏‎(12ê sêng-oân)
 • 1915‏‎(10ê sêng-oân)
 • 1916‏‎(14ê sêng-oân)
 • 1917‏‎(7ê sêng-oân)
 • 1918‏‎(18ê sêng-oân)
 • 1919‏‎(13ê sêng-oân)
 • 1920‏‎(14ê sêng-oân)
 • 1921‏‎(20ê sêng-oân)
 • 1923‏‎(4ê sêng-oân)
 • 1924‏‎(23ê sêng-oân)
 • 1925‏‎(37ê sêng-oân)
 • 1926‏‎(29ê sêng-oân)
 • 1927‏‎(16ê sêng-oân)
 • 1928‏‎(13ê sêng-oân)
 • 1929‏‎(17ê sêng-oân)
 • 1930‏‎(20ê sêng-oân)
 • 1931‏‎(5ê sêng-oân)
 • 1932‏‎(22ê sêng-oân)
 • 1933‏‎(3ê sêng-oân)
 • 1935‏‎(23ê sêng-oân)
 • 1936‏‎(6ê sêng-oân)
 • 1937‏‎(6ê sêng-oân)
 • 1939‏‎(6ê sêng-oân)
Tùi thâu-chêng | Tùi āu-piah) Khoàⁿ (chêng 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)