Lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Chit ê wiki ū ē-kha chia ê lūi-pia̍t. Unused categories are not shown here. Also see wanted categories.

Lūi-pia̍t
Tùi thâu-chêng | Tùi āu-piah) Khoàⁿ (chêng 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 1885‏‎ (4ê sêng-oân)
 • 1886‏‎ (10ê sêng-oân)
 • 1887‏‎ (71ê sêng-oân)
 • 1888‏‎ (5ê sêng-oân)
 • 1889‏‎ (2ê sêng-oân)
 • 1890‏‎ (30ê sêng-oân)
 • 1891‏‎ (10ê sêng-oân)
 • 1892‏‎ (12ê sêng-oân)
 • 1893‏‎ (10ê sêng-oân)
 • 1894‏‎ (12ê sêng-oân)
 • 1895‏‎ (5ê sêng-oân)
 • 1896‏‎ (15ê sêng-oân)
 • 1897‏‎ (28ê sêng-oân)
 • 1898‏‎ (9ê sêng-oân)
 • 1899‏‎ (5ê sêng-oân)
 • 1900‏‎ (7ê sêng-oân)
 • 1901‏‎ (4ê sêng-oân)
 • 1902‏‎ (6ê sêng-oân)
 • 1903‏‎ (5ê sêng-oân)
 • 1905‏‎ (5ê sêng-oân)
 • 1906‏‎ (1ê sêng-oân)
 • 1907‏‎ (7ê sêng-oân)
 • 1909‏‎ (20ê sêng-oân)
 • 1910‏‎ (9ê sêng-oân)
 • 1911‏‎ (7ê sêng-oân)
 • 1912‏‎ (1ê sêng-oân)
 • 1913‏‎ (8ê sêng-oân)
 • 1914‏‎ (12ê sêng-oân)
 • 1915‏‎ (10ê sêng-oân)
 • 1916‏‎ (14ê sêng-oân)
 • 1917‏‎ (7ê sêng-oân)
 • 1918‏‎ (18ê sêng-oân)
 • 1919‏‎ (13ê sêng-oân)
 • 1920‏‎ (14ê sêng-oân)
 • 1921‏‎ (20ê sêng-oân)
 • 1923‏‎ (4ê sêng-oân)
 • 1924‏‎ (23ê sêng-oân)
 • 1925‏‎ (37ê sêng-oân)
 • 1926‏‎ (29ê sêng-oân)
 • 1927‏‎ (16ê sêng-oân)
 • 1928‏‎ (13ê sêng-oân)
 • 1929‏‎ (17ê sêng-oân)
 • 1930‏‎ (20ê sêng-oân)
 • 1931‏‎ (5ê sêng-oân)
 • 1932‏‎ (22ê sêng-oân)
 • 1933‏‎ (3ê sêng-oân)
 • 1935‏‎ (23ê sêng-oân)
 • 1936‏‎ (6ê sêng-oân)
 • 1937‏‎ (6ê sêng-oân)
 • 1939‏‎ (6ê sêng-oân)
Tùi thâu-chêng | Tùi āu-piah) Khoàⁿ (chêng 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)