Iōng-chiá têng-hō-miâ kì-lio̍k

跳至導覽 跳至搜尋

此頁面為使用者名稱修改日誌。

記錄
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) (Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)