Iōng-chiá:Sunshine678

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
User language
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
zh-N 中文是这位用户的母语
Users by language