Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 3 Chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

<Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k

Lūn Kun-bah Hē-thóng kap Koan-chat[siu-kái]