Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 4 Chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

<Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k

Lūn Siau-hòa-khì Hē-thóng[siu-kái]