Choán-ia̍h kò·-chiòng

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Í-hā ê choán-ia̍h liân kàu bô chûn-chāi ê ia̍h:

以下顯示從第 1 筆至第 8 筆中的 8 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Iōng-chiá:Ralgissiu-kái) → Iōng-chiá:Allan Aguilar
  2. Iōng-chiá:Mentifistosiu-kái) → Iōng-chiá:Lofty abyss
  3. Iōng-chiá:Pinussiu-kái) → Iōng-chiá:Prenn
  4. Iōng-chiá:Ks-M9siu-kái) → Iōng-chiá:Stïnger
  5. Iōng-chiá thó-lūn:Vogonesiu-kái) → Iōng-chiá:Vogone
  6. Iōng-chiá:Riley Huntleysiu-kái) → Iōng-chiá:~riley
  7. Iōng-chiá thó-lūn:Ralgissiu-kái) → Iōng-chiá thó-lūn:Allan Aguilar
  8. Iōng-chiá thó-lūn:Crochet.david.botsiu-kái) → Iōng-chiá thó-lūn:Crochet.david

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)