Iōng-chiá ê kòng-hiàn

54.163.158.163 的貢獻 (thó-lūn | 封鎖日誌 | 上傳 | 日誌 | 濫用日誌)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 19:27:Masti (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 54.163.0.0/16 (2017-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it) 19:27 到期,僅限匿名使用者) (Open proxy)
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.