Iōng-chiá ê kòng-hiàn

23.20.48.226 的貢獻 (thó-lūn | 封鎖日誌 | Ap-ló͘ | 日誌 | 濫用日誌)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Sì) 14:41:Masti (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 23.20.0.0/16 (2018-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō·) 14:41 到期,僅限匿名使用者) (Open proxy)
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.