Bô iōng ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 19:37 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Ū ē-kha chiah-ê lūi-pia̍t-ia̍h, m̄-koh bô kî-thaⁿ ê bûn-chiuⁿ a̍h-sī lūi-pia̍t lī-iōng.

以下顯示從第 1 筆至第 3 筆中的 3 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Chok-chiá I
  2. Chok-chiá N
  3. Chú-tê

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)