Thó-lūn:Sin-kū-iok ê Sèng-keng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Goá ū ka-nn̂g ê Sèng-keng tóng-àn. Ū êng chiah ta̍uh-ta̍uh-ah lâi tah. Nā ū lâng siūⁿ beh tàu tah iā-sī tàu choán-oāⁿ, chhiáⁿ kā goá kóng. – Kaihsu 2008-nî 9-goe̍h 23-jἰt (Jī) 09:44 (UTC)

https://archive.org/details/Sengkeng where tones are marked using numerals. The idea is to get a Unicode-encoded edition here, where typographical errors can then be corrected. There is also http://www.sl-pc.org.tw/web/bible/3 but I do not know its provision. – Kaihsu (對話) 2016-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài) 05:20 (UTC)回覆[回覆]

Taⁿ hia í-keng ū Unicode pian-má ê tóng-àn ah. https://archive.org/details/SengkengKaihsu (對話) 2016-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Saⁿ) 16:34 (UTC)回覆[回覆]

Mā koh ū chiah-ê: https://bible.fhl.net/ http://gospelgo.com/a/taiwanese_nt.htmKaihsu (對話) 2016-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Saⁿ) 16:32 (UTC)回覆[回覆]