Bı̂n-chú Toā-chhan

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Gō͘ cha̍p tang kài-giâm 
Han-chû-chhiam phoè tāu-lú
Iau chı̍t-ē siuⁿ kè kú
Bô-tiuⁿ-tı̂ chia̍h pa̍h-hoé
Pháiⁿ khoàⁿ-siùⁿ
Iau-kúi iūⁿ Bē-hiáu chún-chat
Soah làu-sái
Koh piàn toā-kho͘
Koh chiok chho͘-ló͘