Chhı̄-tiúⁿ Hāu-soán-jı̂n

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

“Lí tùi chit nn̄g ê chhı̄-tiúⁿ hāu-soán-jı̂n ū sím-mih khoàⁿ-hoat?” “Chin ka-chài, kan-taⁿ chı̍t ê ē tiâu niâ !”