Chheⁿ-sı̍t-á chheⁿ sı̍t-kó͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Mg8 âng chheⁿ pe̍h ,o͘ phú nâ le̍k , 
Iáu-ū khóng-sek kiô-á-sek kap ka-pi-âng ,
Chin-chiàⁿ âng-hoe liú-le̍k ,cha̍p-hoe gō͘-sek , Chheⁿ-sı̍t-á ! Lí kám sı̄ hoe-sı̂n lâi chhut-sı̀ ,
Ná-ē seⁿ-chò chiah-nı̍h súi ,
Te̍k-pia̍t sı̄ iáⁿ-ba̍k kim-siak-siak ê chheⁿ sı̍t-kó͘ ,
Kám bē jiá-lâng khí oàn-tò͘ ?