Chheⁿ-tı̍h-á ài-súi

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chheⁿ-tı̍h-á chiok ài-súi ,koa-siaⁿ chin hó-thiaⁿ , 
I tı̄ chhiū-oe poe-lâi poe-khı̀ ,thiàu-koân koh thiàu-kē ,
Chia̍h koé-chí ,koh ē liām koa-si : tı̍h~ tı̍h~ tı̍h~ Lí khoàⁿ I ,sin chhēng chheⁿ-sek ê saⁿ ,
o͘-ba̍k-chiu ,khong pe̍h-sûn ,ná-chhiūⁿ koà ba̍k-kiàⁿ ,
Chin kó͘-chui koh thiàⁿ-kiáⁿ thiàⁿ-miā -miā .