Chho͘-chhun

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chho͘-chhun ê thàu-chá 
Jı̍t-kng kap bı̂-hong
Ēng chhiū-iáⁿ teh phó͘-khek Chı̍t chiah chiáu-á
Poe-koè pah-hio̍h-thang ê khı̂m-hio̍h
Toâⁿ-chhut chheng-chhùi ê chhun-siaⁿ