Chiàn-cheng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chı̍t ê toā-lâng 
Koân-chhiâng, ū chèng-gı̄-kám
Lēng-goā chı̍t-ê toā-lâng
Toā châng, kap i ū tông-kám
Sio-chio khı̀ phah chı̍t ê m̄-chiâⁿ gín-á
Kóng i to̍k-phín sı̀-kè chhàng sı̀-kè am Thoa leh sàm
Thoa leh chàm
Phah hō͘ i chhi-chhám chhi-chhám
Kā in tau châu kah hiám tó-khàm
Kó-jiân hoat-hiān chı̍t lia̍p toā thn̂g-kâm