Gû khiâ ku

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ku kap gû khı̀ thit-thô 
Ku pê kà kha sng
Gû kóng: “Lâi! Goá kā lí āiⁿ.”
Ku tiō hō͘ gû āiⁿ Ku khiâ gû
Ku kah[kap] gû lâi kàu ô͘ piⁿ
Gû bē-tàng koè
Ku kóng: “Lâi. Goá kā lí āiⁿ.”
Gû tiō hō͘ ku āiⁿ
Gû khiâ ku

(Tâi-bûn Bóng-pò tē 94 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)