Hún-chiáu-eng ū-kàu chhèng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hún-chiáu-eng ,ok-khia̍k-khia̍k ,pháiⁿ-chhèng-chhèng , 
Eng-á-ba̍k , lāi-kiàm-kiàm ,ı̂ⁿ-kùn-kùn ,khoàⁿ chin-hn̄g ,
Tò-kau ê chùi-pe kap kha-jiáu ,lia̍h chiáu-á ū-kàu béng ;
Khong-tiong jiok hún-chiáu ,
Sok-tō͘ ná phùn-siā-ki ,tián chhut I ê pún-léng .
Hún-chiáu-eng--à ! Hún-chiáu-eng !
Khong-tiong ê ok-pà ,sǹg Lí tē-it-téng . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2009 kı̂, 2004 nı̂ 2 goe̍h chhe 10)