Kā lí bé si-koe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kā lí bé 1 tiâu “si-koe” ! Goá chia bô leh bē “si-koe” , beh bé “si-koe” khı̀ hit-pêng bé. Bêng-bêng lí chia ū leh bē “si-koe”, ná ē kiò lâng khı̀ hit-pêng bé? Hit-pêng leh bē “si-koe” neh? Tio̍h--a, án-ni lí to chai-iáⁿ hit-pêng leh bē si-koe, ná m̄ khı̀ hit-pêng bé? Ah lí chia to ū leh bē “si-koe”, lí ná m̄ bē--goá? Chiok kı̂-koài--ê neh? Goá chia kan-na ū leh bē “chhài-koe”, bô leh bē “si-koe” lah!