Ka-lēng o̍h kóng-oē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ka-lēng o̍h kóng-oē ,Lí kóng 1 kù ,I o̍h 1 kù ,chin chhù-bı̄ . 
Chú-lâng nā kóng : thâu-ke ! Gâu-chá !
Ka-lēng tō toè : thâu-ke ! Gâu-chá !
Chú-lâng leh kiò In kiáⁿ : khı̀ siá-jı̄ !
Ka-lēng mā toè lâng kóng : khı̀ siá-jı̄ ! Khı̀ siá-jı̄ ! (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2026 kı̂, 2004 nı̂ 6 goe̍h chhe 8)