Khui Chi-phiò

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Toā-lâng khui chi-phiò 
Chı̍t tiuⁿ chı̍t tiuⁿ bô pó-sioh
Chhiam-miâ chhı̀n-chhái gín-á soān-jiō
Khui hit-hō khang-thâu chi-phiò
Bô, to̍h it-tı̍t iân
Lò-lò-tn̂g tek-ko-phiò Gín-á bô chi-phiò
Chı̍t kù oē chı̍t tiuⁿ phiò
Chhian-bān m̄-thang ēng chhùi pàng-jiō
M̄-thang chı̍t kù oē iáu sio-sio
To̍h koh hoán, m̄-kiaⁿ lâng chhiò
To̍h koh thoa, m̄-kiaⁿ lâng thiô Iū-koh thiàu-phiò! Iū-koh thiàu-phiò!
Kā lí kái-miâ kiò
Kiò lí a-jiō
Oeh! A-jiō