Liâm-mı̄ beh tńg--khı̀-a

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Iûⁿ kàu-siū khı̀ tiān-chú kong-si ián-káng, kóng soah lâu 10 goā hun-cheng beh hō͘ ta̍k-ke mn̄g būn-tê. Kong-si ê Loā keng-lí tō kā oân-kang kóng : “Beh mn̄g ê lâng chhiáⁿ kín gia̍h-chhiú, Iûⁿ kàu-siū chhun bô goā chē sı̂-kan--a ! ” Iûⁿ kàu-siū thiaⁿ 1-ē khi-mó͘-chih chiâⁿ bái, kui-ê lâng kiông beh hūn--khı̀. Thèng-hāu 1-sı̂-á bô lâng gia̍h-chhiú, Loā keng-lí tō chhui ta̍k-ke kóng: “Lín nā beh mn̄g tō khah kín--leh,nā-bô Iûⁿ kàu-siū liâm-mı̄ beh tńg--khı̀-a ! ”