Ou-chhiu kā-kiu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ou-chhiu o͘-chhiu ,kā-kā-kiu ! 
Chhēng o͘-saⁿ ,tn̂g boé-liu ,
Chia̍h ti-bah ,ùn tāu-iû .
Ou-chhiu o͘-chhiu , pháiⁿ-sèng-tē ,
Chhùi chiam-chiam ,boé pit-chhe ,
Jiok lāi-hio̍h ,m̄ hō͘ I thau-lia̍h ke . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2015 kı̂, 2004 nı̂ 3 goe̍h 23)