Pho̍k-pò͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 ---Koan Niagara toā pho̍k-pò͘ iú-kám cha̍p chi it 
 Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi 
Chhiâng chhiâng chhiâng chhiâng chhiâng chhiâng chhiâng Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi
Chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi chúi