Tâi-oân Ji̍p-liân Chìn-hêng-khek

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chok-sû-jîn: Lō͘ Hân-siū
Kā-gê thun-jún sò͘ pah tang, ko͘-jî chá tiō tńg tōa-lâng.
Chhut-chîⁿ chhut-la̍t bô su lâng, chē-toh khui-hōe lóng bô lán.
Tâi-oân sì-piⁿ lóng sī hái, hái-chúi liâm kàu choân sè-kài.
Tē-kiû thiⁿ-téng phòa chi̍t khang, to̍k bô jia tio̍h lán Tâi-oân.
Khiàm chi̍t ê Tâi-oân lâi pó͘-thiⁿ, tē-kiû bô pêⁿ mā bōe îⁿ.
Tâi-oân ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok, sè-kài oân-chéng tōa ka-cho̍k.