Thó-lūn:Chú ê Kî-tó-bûn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Khó-lêng tio̍h chù bûn-kó ê goân-thâu khah hó. A-giâu 03:54, 16 June 2006 (UTC)