Thó-lūn:Cha̍p-hāng Koán-kiàn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-it tōaⁿ ê bóe-á tē 3 chōa[siu-kái]

"Nā kóng kàu pêⁿ-tē, chhân--nih ū siang-tang thang siu, hn̂g--nih kam-chià kap chéng-chéng ê cha̍p-kok put-sî to siu bē chīn, koh uch5ai lán ê o͘-liông-tê kiám m̄-sī chin phang mah?"

Hit-ê âng-sek sī góa piau ê, in-ūi bô khoat-tēng hit-ê jī sī siah-mih jī.

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 17:04, 13 June 2006 (UTC)