Lūi-pia̍t:Uikitô͘sukoán

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
(Tùi Uikitô͘sukoán:Iú-koan choán--lâi)
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

P

  • Pān(7 ia̍h)