Lūi-pia̍t:Pān

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Tī "Pān" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 7bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 7 bīn ia̍h