Wiki Tô·-su-kóan:Uikitô͘sukoán sī siahⁿ?

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Wiki-tô·-su-kóanChū-iû ê Tô·-su-kóan – sī chi̍t-ê Wiki-mûi-thé ê kè-ōe beh kiàn-li̍p chi̍t-ê chū-iû-lōe-iông ê tô·-su-kóan, siu-pian gôan-bûn, kap jīn-hô gí-giân ê gôan-bûn hoan-e̍k.

Tī chit-ia̍h lāi-bīn ē tèng-gī siáⁿ-mih sī kap m̄-sī Wiki-tô·-su-kóan; lēng-gōa, i kap kî-thaⁿ Wiki-mûi-thé ê kè-ōe ū siáⁿ-mih bô-kâng. Tī chit-ia̍h téng-kôan ê hêng-iông khó-lêng ē khah kán-tan, m̄-koh ē pau-hâm koh khah-chōe liân-kiat kàu kái-soeh khah chheng-chhó ê chèng-chhek ia̍h-bīn. Chèng-chhek ê thó-lūn ài tī i ê siong-koan thó-lūn ia̍h lâi chò.

History[siu-kái]

Wiki-tô·-su-kóan, Eng-bûn pán hō-chò Wikisource – gôan-pún kiò Project SourcebergProject Gutenberg chit-ê sû ê bûn-jī piàn-hêng – tī 2003 nî 11 go̍eh khai-sí, chok-ûi chi̍t-ê siu-chi̍p só·-ū Wikipedia lāi-bīn chham-chiàu ê gôan-bûn. I sêng-tióng chiâⁿ kín, kàu 2005 nî ê 5 go̍eh 18 hō, lāi-té só·-ū bô-kâng gí-giân ê bûn-chiuⁿ í-keng ū 2,0000 phiⁿ ah.

Kàu 2005 nî 8, 9 go̍eh ê sî, Wikisource chiah hun-khui kàu bô-kâng ê gí-giân pán-pún.

Hō-ló-ōe/Tâi-gí/Bân-lâm-gú ê chit-ê Wiki-tô·-su-kóan tī 2006 nî ê 6 go̍eh sêng-li̍p.

For more information on the history of Wikisource, please see:

Wiki-tô·-su-kóan hun-piat pau-hâm kap bô pau-hâm siáⁿ-mih?[siu-kái]

Kî-thaⁿ gí-giân kap hoan-e̍k[siu-kái]

Wiki-tô·-su-kóan kap kî-thaⁿ Wiki-mûi-thé ê kè-ōe[siu-kái]

Wiki-tô·-su-kóan ia̍h-sī Wikibook?[siu-kái]

Wiki-tô·-su-kóan ia̍h-sī Holopedia?[siu-kái]

Pó-hō· ia̍h-bīn[siu-kái]

Pán-kôan[siu-kái]

Chham-khó[siu-kái]