Wiki Tô·-su-kóan thó-lūn:Hui-siáu-soat

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Góa kā "Cha̍p-hāng Kóan-kiàn" sóa-ūi[siu-kái]

Góa-kā Cha̍p-hāng Kóan-kiàn sóa-kàu chia. Chit-ia̍h èng-kai sī iōng-chò se̍k-ín ê kong-lêng. Chhiáⁿ chham-khó Eng-bûn Wikisource:Non-Fiction

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 06:12, 13 June 2006 (UTC)