Chēng Iā Su

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Chēng Iā Su
Chok-chiá:Lí Pe̍k


Chhông chiân bêng-goa̍t kong

Gî sī tē-siōng song

Kú thiô bōng bêng-goa̍t

Te thiô su kò͘-hiong