Lūi-pia̍t:Si

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Tī "Si" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 2bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 2 bīn ia̍h