Lūi-pia̍t:Chok-chiá

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 16 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 16 ê.

C

Tī "Chok-chiá" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 10 ia̍h, ē-bīn sī thâu 10 ia̍h.